Nedim Sadovic

Logosoft d.o.o. Sarajevo

Site Recovery replicira radna opterećenja koja se izvode na fizičkim i virtualnim računarima (VM-ovi) sa primarnog mjesta na sekundarno mjesto. Kada dođe do prekida rada na vašoj primarnoj web lokaciji, prelazite na sekundarno mjesto i od tamo pristupate aplikacijama. Sa integracijom sistema Windows Admin Center (WAC), jednostavno možete pokrenuti umnožavanje Hyper-V VM-a na Azure i koristiti Azure kao mjesto za Recovery. Kroz ovo predavanje ćemo vidjeti na koji način i kako izgleda igra Windows Admin Centra i Azure Site Recovery-a.