Aida Hadžiosmanović

Software Designer, Ping

Ako je i vaša kompanija poput većine, do sada ste isprobali veliki broj alata za upravljanje projektima. Neki su se pokazali više ili manje adekvatni – u zavisnosti od tipa projekata, veličine timova i/ili metodologije koju koristite. Microsoft Project? Overkill. SharePoint lista zadataka? Nedovoljna. Alati treće strane? Skupi.
Ako već neko vrijeme upotrebljavate Office 365, otkrijte kako koristiti Microsoft Teams za upravljanje sadržajem projekta.