Senior System Engineer@Authority Partners

Zaposlen kao Senior System Engineer u kompaniji Authority Partners. 20 godina iskustva u dizajnu I implementaciji kompleksnih sistemskih rjesenja baziranih na Microsoft tehnologijama. Zadnjih 5 godina rad na virtualizaciji I sigurnosti lokalne infrtastrukture zamjenio za cloud, te je fokusiran na Office365, Azure rjesenja i DevOps. Posjeduje niz Microsoft certifikata, a pored toga je I Microsoft certified trainer 15 godina.

Kako Testirati PowerShell kod koristeci Pester – powered by Authority Partners