Emin Šehić

App Impact

Veliki broj poslovnih web stranica, posjeduju tzv. „Često postavljana pitanja“ (eng. Frequently Asked Questions – FAQ) sekciju, koja nastoji dodatno informisati klijenta. Međutim, kako se često odgovori na pitanja o uslugama i servisima, za kojima klijenti tragaju ne nalaze ondje, klijenti kontaktiraju ponudžača usluga putem email-a, telefona, ili u najbolje slučaju, putem chat interface-a dosutpnog na web stranici, a sva tri pomenuta načina zahtijevaju vrijeme koje treba utrošiti na komunikaciju sa klijentima.

U doba vještačke inteligencije, efikasnije rješenje, od sva tri pomenuta, bilo bi „upošljavanje“ inteligentnog bot-a, koji umjesto vas komunicira sa klijentima, pretražujući svoju bazu znanja, koristeći vještačku inteligenciju, implementiranu unutar Language Understanding-a (LUIS-a).

LUIS je cloud-bazirani API servis, koji primjenjuje iteligenciju mašinskog učenja kako bi iz korisnikovog, prirodnog jezika, predvidio značenje i izvukao korisne informacije.

Cilj ovog predavanja je upoznati posjetioce sa principima funkcionisanja komunikacijskog bot-a, sa osnovama LUIS-a, te pokazati kako u par koraka kreirati vlastitog QnA bota koristeći Microsoft Azure i Microsoft QnA maker servis, koji koristi vašu vlastitu bazu znanja, prilagođenu vašem biznis modelu, te kako taj servis veoma lahko integrisati sa ostatkom vašeg sistema, bilo da se radi o web ili mobilnoj aplikaciji. Na taj način će posjetioci steći neophodna znanja potrebna za efikasno unaprijeđenje komunikacije sa svojim klijentima.