Authority Partners , Program Architect

Mustafa Toroman

Zaposlen kao Program Architect u firmi Authority Partners. Učestvovao na nizu projekata, uglavnom se baveci serverskom infrastrukturom i bazama podataka. U posljednje vrijeme uglavnom radi sa Azure i DevOps rjesenjima. Posjeduje preko 30 Microsoft certifikata od kojih su najvažniji: MCSE:Private Cloud, Business Intelligence, Data Platform, Server Infrastructure,Cloud Platform and Infrastructure, Data Management and Anayltics, MCSD: Azure Solution Architect . Microsoft Certified Trainer od 2012. godine. Od 2016 Microsoft MVP za Microsoft Azure. Predavac na velikom broju loklanih i intencionalnih konferencija kao sto su Microsoft Ignite, European Collaboration Summit itd.

Keynote