Bahrudin Hrnjica

Microsoft MVP, Senior Developer and Data Scientist

Pored Entitiy Framework-a ML.NET predstavlja drugu najznačajniju komponentu za .NET Core. ML.NET predstavlja kolekciju algoritama mašinskog učenja napisani u C# jeziku, pomoću kojih .NET developeri mogu razvijati i ugrađivati predikativne modele za .NET aplikacije na isti način kako to rade s bilo kojom drugom .NET komponentom ili bibliotekom. Da stvar bude još interesantnija, ML.NET sadrži tri ključna koncepta za učitavanje, manipulaciju i transformaciju podataka, tekstualnog, numeričkog ili drugog formata, preko kojih se podaci mogu pripremiti prije samog procesa treniranja i izgradnje modela. U ovom predavanju predstavit će se uvod u ML.NET, a zatim kroz nekoliko praktičnih primjera pokazati kako se .NET aplikacije mogu učiniti inteligentnim koristeći ML.NET.