Denis Mušić

Fakultet informacijskih tehnologija

Pojava prvih racunara zahtijevala je zasebnu prostoriju, posebne uslove, mnogo kablova i grupu ljudi koji su opsluživali njihov rad. Nije prošlo mnogo vremena i taj isti racuna, doduše mnogo manji i mocniji, postaje nezamijenjiva komponenta svakodnevnice. Ipak, polako ali sigurno smo dostigli procesne kapacitete koje smo u stanju postici postojecim materijalima i dostupnim tehnologijama. Ljudska potreba za prikupljanjem i analizom podataka jasno je iskazala potrebu za pronalaženjem novih pristupa u izradi racunara. Jedna od mogucih alternativa zahtijeva simbiozu sa naukom koja se bavi gotovo nestvarnim, kvantnim, podrucjem. Kvantni racunari nisu daleka buducnost. Oni vec postoje, ali se historija ponavlja jer kvantni racunari trenutno zahtijevaju zasebnu prostoriju, posebne uslove, mnogo kablova i grupu ljudi koji opslužuju njihov rad. U okviru ovog predavanja ce biti predstavljeni detalji o nacinu rada kvantnih racunara, njihovom utjecaju na tradicionalni nacin razvoja softvera, te na koji nacin Microsoft preuzima tržište u ovom segmentu.