Mirza Vucijak

Software Architect @ Authority Partners

Implementiranje workflowa i long-running asinhronih operacija su jedni od najčešćih problema u enteprise i mid-enterprise aplikacijama, koji se najčešće rješavaju kreiranjem limitiranih event sourcing platformi ili uvođenjem velikih queuing mehanizama u postojeću infrastrukturu. U serverless svijetu, Microsoft nudi koncept Durable Azure Functions (“trajne funkcije”) koje omogućavaju programerima pisanje workflow-as-a-code i koje omogućavaju izvršavanje tog koda sa vrlo visokom propusnosti, skalabilnosti i pozdanosti. U ovom predavanju preći ćemo osnove durable funkcija, njihove gradivne elemente te kako one rade “ispod haube”. Kao vrhunac predavanja biti će demoisani real-world primjeri najčešćih industrijskih patterna i problema.